اخبار ویژه

XXXXX

درخشش دانش آموزان دبستان معراج اندیشه درمسابقات قرآن ،عترت ونماز
درخشش دانش آموزان دبستان معراج اندیشه درمسابقات قرآن ،عترت ونماز
درخشش دانش آموزان دبستان معراج اندیشه درمسابقات قرآن ،عترت ونماز:دانش آموزان مدرسه شهید بنی هاشم(معراج اندیشه)موسسه خدمات علمی ئآموزشی رزمندگان اسلام استان اردبیل درمسابقات ناحیه یک قرآن،عترت ونماز خوش درخشیدند.
مرحله ]چهارم آزمون جامع آیه های تمدن دراستان اردبیل برگزارشد.
مرحله چهارم آزمون جامع آیه های تمدن دراستان اردبیل برگزارشد.
مرحله چهارم آزمون جامع آیه های تمدن دراستان اردبیل برگزارگردید.بهگفته برادرمحمودی مسئول آزمون موسسه خدمات علمی وآموزشی رزمندگان اسلام استان اردبیل، مرحله سوم آزمون جامع دانش آموزان عضو آیه های تمدن درروز پنجشنبه مورخ ۹۵/۱۲/۱۹ همزمان باسراسر کشور دراستان اردبیل با شرکت ۱۴۵۵ دانش آموز عضو ازاردبیل وشهرستان های تابع برگزار گردید که با حضور گسترده دانش آموزان همراه بود، محمودی همچنین افزودکارنامه اولیه این آزمون عصر روزآزمون ازطریق اینترنت دردسترس دانش آموزان خواهدبود وهمچنین کارنامه نهایی عصر روزیکشنبه دراختیار شرکت کنندگان قرارخواهدگرفت.