اخبار ویژه

XXXXX

جلسه مشترک آموزش وپرورش،سرپرستی وبسیج دانش آموزی دراردبیل
جلسه مشترک آموزش وپرورش،سرپرستی وبسیج دانش آموزی دراردبیل
جلسه مشترک آموزش وپرورش،سرپرستی وبسیج دانش آموزی دراردبیل باحضور مسئولین مربوطه ومسئول بنیاد تعاون بسیج استان جناب سرهنگ حسینی برگزارشد...
مراسم بزرگداشت مقام معلم
مراسم بزرگداشت مقام معلم دردبستان شهید بنی هاشم (معراج اندیشه )موسسه رزمندگان سرپرستی اردبیل برگزارشد:
مراسم بزرگداشت مقام معلم دردبستان شهید بنی هاشم (معراج اندیشه )موسسه رزمندگان سرپرستی اردبیل برگزارشد:این مراسم بعدازنواخته شدن زنگ سپاس معلم باحضورفرمانده سپاه ناحیه شهرستان اردبیل ،مدیر ومعاون پرورشی آموزش وپرورش ناحیه یک اردبیل ، مسئول موسسه رزمندگان اسلام استان ، جمعی ازاولیاء ومدیران ومعلمان ودانش آموزان این واحد آموزشی روزسه شنبه مورخ ۱۲ اردیبهشت بااجرای ویژه برنامه (سخنرانی،سرود، دلنوشته دانش آموزان ، تجلیل ازمعلمان مدرسه ودانش آموزان برترمسابقات فرهنگی وهنری)اجرا گردید:مراسم با تلاوت آیاتی از کلام اله مجیدشروع شد. درادامه سرودجمهوری اسلامی ایران پخش گردید،سپس آقای بنیادی مسول محترم موسسه با سخنانی روز معلم را گرامی داشتند، درادامه جناب سرهنگ عبدی فرمانده محترم سپاه ناحیه شهرستان اردبیل نیز به تجلیل ازمقام معلم پرداختند ودرآخرازمعلمین زحمتکش آموزشگاه ونیزدانش آموزان منتخب نیز در مراسمی تجلیل بعمل آمد.