اخبار ویژه

XXXXX

مرحله سوم آزمون جامع آیه های تمدن دراستان اردبیل برگزارشد.
مرحله سوم آزمون جامع آیه های تمدن دراستان اردبیل برگزارشد.
مرحله سوم آزمون جامع آیه های تمدن دراستان اردبیل برگزارگردید.بهگفته برادرمحمودی مسئول آزمون موسسه خدمات علمی وآموزشی رزمندگان اسلام استان اردبیل، مرحله سوم آزمون جامع دانش آموزان عضو آیه های تمدن درروز پنجشنبه مورخ ۹۵/۱۱/۷ همزمان باسراسر کشور دراستان اردبیل با شرکت ۱۴۵۵ دانش آموز عضو ازاردبیل وشهرستان های تابع برگزار گردید که با حضور گسترده دانش آموزان همراه بود، محمودی همچنین افزودکارنامه اولیه این آزمون عصر روزآزمون ازطریق اینترنت دردسترس دانش آموزان خواهدبود وهمچنین کارنامه نهایی عصر روزیکشنبه دراختیار شرکت کنندگان قرارخواهدگرفت.
جلسه هماهنگی اجرای طرح جهادعلمی دراردبیل برگزارشد
جلسه هماهنگی اجرای طرح جهادعلمی دراردبیل برگزارشد+تصاویر
جلسه هماهنگی اجرای طرح جهادعلمی دراردبیل برگزارشد.دراین جلسه مسئولین موسسه رزمندگان اسلام استان اردبیل ومسئولین متوسطه اداره کل آموزش وپرورش استان اردبیل ومسئول محترم سازمان بسیج دانش آموری استان به بررسی طرح درسالهای گذشته پرداخته ونیز جهت هرچه بهتراجراشدن طرح درسال جاری تصمیمات مهمی اتخاذ نمودند.